KÖRÖS az Excel-ben | Hogyan kell használni a ROUNDDOWN funkciót?

ROUNDDOWN funkció az Excelben

A ROUNDDOWN funkció a Microsoft Excel beépített funkciója. A megadott szám kerekítésére szolgál. Ez a függvény kerekíti az adott számot a legközelebbi, a megadott számra írt alacsony számra. Ez a függvény a = ROUNDDOWN kulcsszó beírásával érhető el bármely cellában.

Szintaxis

A ROUNDDOWN függvénynek két argumentuma van, amelyek közül mindkettő szükséges. Ahol,

  • text = Kötelező paraméter. Bármely valós számot képvisel, amelyet lefelé kell kerekíteni.
  • number_of_times = Szükséges paraméter is. Ez a számjegyek száma, amelyre lefelé kívánja kerekíteni a számot.

Hogyan kell használni az Excel ROUNDDOWN függvényt? (Példák)

A ROUNDDOWN függvény beírható a képlet részeként a munkalap celláiba. További információkért olvassa el az alábbiakban bemutatott néhány példát.

Ezt a ROUNDDOWN Function Excel sablont innen töltheti le - ROUNDDOWN Function Excel sablont

1. példa

A pozitív úszószámot kerekítse nullára tizedesjegyig

A fenti példában a B2 cella egy bemeneti szám, amelynek értéke 2,3659.

Az eredmény cellája C2, ahol az alkalmazott ROUNDDOWN képlet = ROUNDDOWN (B2,0), ami azt jelenti, hogy a B2 értékét nulla tizedesszámmal kerekíti.

Ez a 2-es hozam eredménye, és ugyanez látható a C2 eredménycellában.

2. példa

A negatív úszószámot keresse egy tizedesjegyig

A fenti példában a B3 cella -1,8905 értékű bemeneti szám. Az eredmény cellája C3, ahol az alkalmazott ROUNDDOWN képlet = ROUNDDOWN (B3,1), ami azt jelenti, hogy a B3 értékét egy tizedes számmal kerekíti.

Ez a hozam -1,8, és ugyanez látható a C3 eredménycellában.

3. példa

A pozitív úszószámot egy tizedesjegyig kerekíti a tizedesvesszőtől balra

A fenti példában a B4 cella egy -1 233128,698 értékű bemeneti szám.

Az eredmény cellája C4, ahol az alkalmazott ROUNDDOWN képlet = ROUNDDOWN (B4, -1), ami azt jelenti, hogy a számot a tizedespont balra kell kerekíteni 1-gyel.

Ez a hozam 23312-ben keletkezik. Ugyanez látható a C4 sejt eredményében is.

Dolgok, amikre emlékezni kell

  1. Az adott számot kerekíti a legközelebbi számra az adott számban.
  2. Mindkét paraméter kötelező.
  3. Ha a 2. paraméter, azaz a számjegyek nulla, akkor a számot a legközelebbi egész számra kerekítjük az excel ROUNDDOWN függvényében.
  4. Ha a 2. paraméter, azaz a számjegyek nagyobbak, mint nulla, akkor a számot lefelé kerekítjük a ROUNDDOWN excel függvényben említett tizedesjegyek számára.
  5. Ha a 2. paraméter, azaz a szám_jegy nem haladja meg a 0 értéket, akkor a számot a ROUNDDOWN függvény tizedespontjától balra kerekítik.