T eloszlás képlete Számítsa ki a hallgatók T-eloszlását Példa

Képlet a diák T-eloszlásának kiszámításához

A T-eloszlás kiszámításának képlete (amelyet közismerten Student's T-eloszlásának is neveznek) a következő: A populáció átlagának (a második minta átlaga) kivonása a minta átlagából (az első minta átlaga), amely [x-bar - μ], amely ezután elosztjuk az átlagok szórásával, amelyet eleinte elosztunk az n négyzetgyökével, amely az adott mintában lévő egységek száma [s ÷ √ (n)].

A T eloszlás egyfajta eloszlás, amely majdnem úgy néz ki, mint a normál eloszlási görbe vagy a haranggörbe, de kissé zsírosabb és rövidebb farokkal. Ha a minta mérete kicsi, akkor ezt az eloszlást kell használni a normál eloszlás helyett.

Ahol,

  • x̄ a mintaátlag
  • μ a populáció átlaga
  • s a szórás
  • n az adott minta mérete

A T-eloszlás kiszámítása

A hallgató t eloszlásának kiszámítása meglehetősen egyszerű, de igen, az értékeket meg kell adni. Például a populáció átlagára van szükség, amely a világegyetem jelentése, ami nem más, mint a populáció átlaga, míg a minta átlaga a populáció valódiságának teszteléséhez azt jelenti, hogy a populáció alapján állított állítás valóban igaz-e, és mintát vesz, ha van ilyen ugyanazt az állítást fogja képviselni. Tehát a t eloszlás képlete itt kivonja a minta átlagát a sokaság átlagából, majd elosztja szórással és szorozza a minta méretének négyzetgyökével az érték standardizálása érdekében.

Mivel azonban a t eloszlás kiszámításához nincs tartomány, az érték furcsává válhat, és nem tudjuk kiszámítani a valószínűséget, mivel a hallgató t eloszlásának korlátai vannak az érték elérésére, ezért csak kisebb mintanagyság esetén hasznos. A pontszám elérése utáni valószínűség kiszámításához is meg kell találni annak értékét a hallgató t eloszlási táblázatából.

Példák

Ezt a T Distribution Excel sablont innen töltheti le - T Distribution Excel Template

1. példa

Vegye figyelembe, hogy a következő változókat kapja meg:

  • Népességi átlag = 310
  • Szórás = 50
  • A minta mérete = 16
  • Minta átlag = 290

Számítsa ki a t-eloszlás értékét.

Megoldás:

Használja a következő adatokat a T-eloszlás kiszámításához.

Tehát a T eloszlás kiszámítása a következőképpen történhet:

Itt minden érték meg van adva, csak be kell építenünk az értékeket.

Használhatjuk a t eloszlás képletét

T értéke = (290 - 310) / (50 / √16)

T értéke = -1,60

2. példa

Az SRH vállalat azt állítja, hogy elemzői szintű alkalmazottai átlagosan 500 dollárt keresnek óránként. Elemzői szinten 30 alkalmazottból álló mintát választanak, és az átlagos órabérük 450 dollár volt, a minta eltérése 30 dollár volt, és feltételezve, hogy állításuk igaz, számítsa ki a t -eloszlási értéket, amelyet a t valószínűségének megtalálásához kell használni terjesztés.

Megoldás:

Használja a következő adatokat a T-eloszlás kiszámításához.

Tehát a T eloszlás kiszámítása a következőképpen történhet:

Itt minden érték meg van adva, csak be kell építenünk az értékeket.

Használhatjuk a t eloszlás képletét

T értéke (450–500) / (30 / √30)

T értéke = -9,13

Ezért a t pontszám értéke -9,13

3. példa

Az egyetemi főtanács 50 véletlenszerűen kiválasztott professzor számára végzett IQ szintű tesztet. Az eredmény, amelyet ebből találtak, az átlagos IQ szintű pontszám 120 volt, 121 varianciával. Tegyük fel, hogy a t pontszám 2,407. Mekkora a populáció átlag ehhez a teszthez, amely a t pontszámot 2,407-ként igazolná?

Megoldás:

Használja a következő adatokat a T-eloszlás kiszámításához.

Itt az összes értéket megadjuk a t értékkel együtt, ezúttal a t érték helyett a populáció átlagát kell kiszámítanunk.

Ismét felhasználnánk a rendelkezésre álló adatokat, és az alábbi képletben megadott értékek beillesztésével kiszámoljuk a populáció átlagát.

A minta átlaga 120, a populáció átlaga ismeretlen, a minta szórása lesz a négyzet variancia gyöke, amely 11 lenne, és a minta mérete 50.

Tehát a populáció átlagának (μ) kiszámítása a következőképpen történhet:

Használhatjuk a t eloszlás képletét

T értéke (120 - μ) / (11 / √50)

2,407 = (120 - μ) / (11 / √50)

-μ = -2,407 * (11 / √50) -120

A népesség átlaga (μ):

μ = 116,26

Ezért a népesség átlagának értéke 116,26 lesz

Relevancia és felhasználás

A T-eloszlást (és a hozzájuk tartozó t-pontszámokat) a hipotézis tesztelésénél alkalmazzák, amikor meg kell deríteni, hogy el kell-e utasítani a nullhipotézist.

A fenti grafikonon a központi régió lesz az elfogadó terület, a farok pedig az elutasítási régió. Ebben a grafikonban, amely egy 2 farkú teszt, a kék árnyékolt lesz az elutasítási régió. A farokrész területe leírható a t-pontszámokkal vagy a z-pontszámokkal. Vegyünk egy példát: a bal oldali kép öt százalékos területet fog ábrázolni a farkában (ami mindkét oldalon 2,5%). A z-pontszámnak 1,96-nak kell lennie (az értéket a z-táblából véve), ami azt az 1,96-os szórást jelenti az átlagtól vagy az átlagtól. A nullhipotézist el lehet utasítani, ha a z pontszám értéke kisebb, mint a –1,96 értéke, vagy a z pontszám értéke nagyobb, mint 1,96.

Általában ezt az eloszlást a korábban leírtak szerint kell használni, ha az ember kisebb mintamérettel rendelkezik (többnyire 30 alatt van), vagy ha nem tudja, mi a populáció szórása vagy a populáció szórása. Gyakorlati célokból (vagyis a való világban) ez főleg mindig így van. Ha a megadott minta mérete elég nagy, akkor a 2 eloszlás gyakorlatilag hasonló lesz.