Ellenőrzési jelentés tartalma Az ellenőrzési jelentés alapvető formátuma és felépítése

Az ellenőrzési jelentés tartalma az ellenőrzési jelentés alapvető szerkezete, amelynek egyértelműnek kell lennie, elegendő bizonyítékot szolgáltatva, amely megalapozza az auditorok véleményét, és magában foglalja a jelentés címét, a címzett adatait, a nyitó bekezdést, a hatókörét, a vélemény bekezdését, az aláírását, a helyét aláírása és a jelentés dátuma.

Az ellenőrzési jelentés alapvető tartalma

Az ellenőrzési jelentés a Társaság pénzügyi kimutatásairól alkotott vélemény, amelyet a könyvvizsgálók a Társaság pénzügyi ellenőrzésének elvégzése után adnak meg. A könyvvizsgálói jelentést a társaság éves beszámolójával együtt teszik közzé. A könyvvizsgálói jelentést a befektetők, elemzők, a társaság vezetése, a hitelezők olvassák el, miközben elemzik a társaságok teljesítményét és megbizonyosodnak arról, hogy a pénzügyi jelentések megfelelnek az általánosan elfogadott számviteli standardoknak.

Példa az ellenőrzési jelentés tartalmi formátumára

Az alábbi pillanatkép az Amazon.com ellenőrzési jelentésének tartalma.

Forrás: www.sec.gov

Az ellenőrzési jelentés szerkezete / formátuma Tartalom

Egy tipikus ellenőrzési jelentés a következő tartalommal rendelkezik. Vizsgáljuk meg az ellenőrzési jelentés egyes fejezeteinek rövid megértését.

# 1 - Cím

A jelentés címe megemlíti, hogy ez a „Független könyvvizsgálók jelentése”.

# 2 - Címzett

A címzett az a személy / személyek csoportja, akiknek a jelentés szól. A kötelező könyvvizsgálati jelentés esetében a címzett a Társaság részvényese. A címzett utal az auditorokat kinevező személyre is. Mivel a Társaság részvényesei kinevezik az auditorokat, a jelentés nekik szól.

# 3 - A könyvvizsgáló és a társaság vezetésének felelőssége

Ez a bekezdés a könyvvizsgáló és a Társaság vezetésének felelősségét adja. Meghatározza, hogy a könyvvizsgáló feladata a pénzügyi kimutatások elfogulatlan ellenőrzésének elvégzése és elfogulatlan véleményének megadása.

# 4 - Az ellenőrzés hatálya

Ez a bekezdés leírja a könyvvizsgáló által lefolytatott ellenőrzés körét azzal, hogy kifejezetten megemlíti, hogy az ellenőrzést az ország általánosan elfogadott ellenőrzési szabványainak megfelelően végezték. Ez a könyvvizsgáló könyvvizsgálati képességére utal, és biztosítékot nyújt a részvényeseknek és a befektetőknek arról, hogy az ellenőrzést az ellenőrzési standardok szerint végezték. Ennek tartalmaznia kell, hogy a Társaság pénzügyi beszámolóinak ellenőrzését elvégezték, és nincsenek lényeges hibás állítások. A könyvvizsgáló értékeli a belső ellenőrzéseket, és teszteket, vizsgálatokat és ellenőrzéseket végez a Társaság beszámolója felett. A könyvvizsgáló által végzett munka terjedelmének korlátozásait a könyvvizsgálói jelentés ezen szakasza tartalmazza.

# 5 - Az auditor véleménye

Ez az Audit jelentés tartalmának elsődleges bekezdése. A könyvvizsgálók véleményt nyilvánítanak a Társaság pénzügyi beszámolójáról. Négy különböző típusú vélemény létezik:

  • Nem minősített vélemény : A minősítés nélküli vélemény, más néven tiszta vélemény, akkor kerül kiadásra, amikor a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a pénzügyi nyilvántartásban nincsenek félrevezetések. A minősítés nélküli vélemény a legjobb vélemény, amelyet a Társaságnak és a menedzsmentnek adott. A minősítés nélküli vélemény azt állítja, hogy a pénzügyi jelentések összhangban vannak az általánosan elfogadott számviteli elvekkel (GAAP)
  • Minősített vélemény : A könyvvizsgáló minősített véleményt ad arra az esetre, ha a pénzügyi nyilvántartást nem a GAAP szerint vezetik, de az auditorok nem találnak félrevezetést a pénzügyi jelentésekben. A minősített vélemény kiemeli az ellenőrzési jelentés minősítésének okát. Minősített véleményt adunk abban az esetben is, amikor a pénzügyi kimutatásokat nem hozzák nyilvánosságra.
  • Elutasító vélemény: A pénzügyi jelentéssel kapcsolatos negatív vélemény a Társaság számára kiadott pénzügyi beszámolók legrosszabb típusa. Elutasító véleményt adunk arra az esetre, ha a pénzügyi jelentések nem felelnek meg a GAAP-nak, és a pénzügyi nyilvántartást durván rosszul mutatják be. Az elutasító vélemény utalhat a Társaságban elkövetett csalásokra. Ebben az esetben a Társaságnak korrigálnia kell pénzügyi beszámolóit és pénzügyi kimutatásait. A Társaságnak újból ellenőriznie kell a nyilatkozatot, mivel a befektetők és a hitelezők megkövetelik, hogy a Társaság pénzügyi jelentéseket adjon, hibák és félrevezetések nélkül.
  • Vélemény kizárása: Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló a Társaság által nem közölt részletek miatt nem tudja befejezni a Társaság könyvvizsgálatát, a Véleményt kizárja. Ez azt jelenti, hogy a Társaság pénzügyi helyzetének állapota nem határozható meg.

# 6 - A vélemény alapja

Ez a bekezdés megadja a vélemény alapjául szolgáló alapot. A jelentésben meg kell említeni az indokok tényeit.

# 7 - Könyvvizsgáló aláírása

A könyvvizsgáló partnerének a végén alá kell írnia az ellenőrzési jelentés tartalmát.

# 8 - Aláírás helye

Megadja azt a várost, amelyben az ellenőrzési jelentést aláírták.

# 9 - Az ellenőrzési jelentés kelte

Vizsgáljuk meg az ellenőrzési jelentés egyes fejezeteinek rövid megértését.

# 10 - Aláírás dátuma

Megadja az ellenőrzési jelentés aláírásának dátumát.

Az anyag hangsúlyozása az ellenőrzési jelentés formátumában

Az audit tartalma jelentésben szerepelhet az Anyag hangsúlyozása bekezdés. Az anyag bekezdés hangsúlya hozzáadható az ellenőrzési jelentésben, ha a könyvvizsgáló úgy véli, hogy felhívja az olvasók figyelmét a létfontosságú kérdésre. A könyvvizsgálónak nem kell megváltoztatnia véleményét, ha valamilyen témában hangsúlyt fektetett. Ez a bekezdés tartalmazza a könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzést és azok támaszkodását más társaságok által a Társaság egyes leányvállalataira végzett ellenőrzésekre. Néha a könyvvizsgálók nem végeznek nem lényeges leányvállalatok ellenőrzését, és megemlítik azokat a részleteket, mint a bevételek, nyereség, az ilyen leányvállalatok eszközei, valamint a Társaság vezetése által benyújtott pénzügyi jelentésekre való támaszkodásuk.

Következtetés

Az auditorok a Társaság pénzügyi ellenőrzését követően könyvvizsgálói jelentést adnak ki, amely tartalmazza a Társaság pénzügyi helyzetéről alkotott véleményüket. Az ellenőrzési jelentés kötelező jelentés, amelyet a Társaság éves beszámolójához kell csatolni. Független képet nyújt a Társaság beszámolójáról, és kiemeli a Társaság félrevezetéseit (ha vannak ilyenek).