Ellenőrzési jelentés (meghatározás) A társaság ellenőrzési jelentésének fontossága

Mi az audit jelentés?

Amint egy külső könyvvizsgáló befejezi a vállalat könyvvizsgálatát, folytatja és jelentést készít, amelyben összefoglalja az összes megállapítást, észrevételt és azt, hogy szerinte hogyan jelentik a társaság pénzügyi kimutatásait; ezt a jelentést auditjelentésnek hívják .

Az ellenőrzési jelentés a vállalkozás pénzügyi kimutatásainak megbízhatóságáról írott vélemény, amelyet a társaságot ellenőrző okleveles könyvelők nyújtanak be.

Az ellenőrzési jelentés formátuma az általánosan elfogadott ellenőrzési standardok szerint rögzített. Bizonyos változtatásokat azonban megengedhetnek a könyvvizsgáló követelményeinek megfelelően, amely az ellenőrzési munka körülményeitől függ.

Ellenőrzési jelentés véleménytípusok

Beszéljük meg a következő típusokat.

# 1 - Tiszta vélemény

A könyvvizsgáló minősítés nélküli véleményt ad, más néven minősítés nélküli véleményt, ha szerinte a pénzügyi kimutatások igazak és valósak, és azokban nincs lényeges hibás állítás.

# 2 - Minősített vélemény

Az ellenőrzési jelentés ilyen típusú véleményét a könyvvizsgáló akkor adja meg, ha a pénzügyi kimutatásokban nincs lényeges félrevezetés. Ennek ellenére a pénzügyi kimutatások elkészítése nincs összhangban az általánosan elfogadott számviteli elvekkel (GAAP).

# 3 - Elutasító vélemény

A legrosszabb az a negatív vélemény, amelyet az auditor adhat. Ez azt tükrözi, hogy a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásai lényegesen tévesek, hibásan vannak bemutatva, és nem tükrözik annak helyes pénzügyi teljesítményét.

# 4 - A vélemény kizárása

Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló nem tud véleményt alkotni a társaság pénzügyi kimutatásairól, akkor kizárja a véleményét. A felelősség kizárásának oka lehet az ellenőrzési bizonyítékok hiánya vagy az ügyfél korlátozása az összes irat vizsgálatára stb.

A könyvvizsgáló kiadja az ellenőrzési jelentést a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak felhasználóinak. Minden befektetőnek és hitelezőnek tiszta jelentést kell készítenie, mielőtt befektetne az üzletbe. Az állami vállalatoknak csatolniuk kell az ellenőrzési jelentést a pénzügyi kimutatásokhoz, mielőtt azt az Értékpapír és Tőzsdei Bizottsághoz benyújtanák.

Tartalom

Az ellenőrzési jelentés a következő tartalmat tartalmazza.

# 1 - Cím: A cím legyen „Független könyvvizsgálói jelentés”.

# 2 - Címzett: Meg kell említeni, hogy kinek adják át a könyvvizsgáló jelentését. Például egy vállalat esetében a könyvvizsgálói jelentést a társaság tagjainak címezzük.

# 3 - Vezetési felelősség: A címzett után meg kell írni a vezetői felelősséget a pénzügyi kimutatással kapcsolatban, amely magában foglalja a vezetőség felelősségét a pénzügyi kimutatások elkészítésével és bemutatásával kapcsolatban.

# 4 - A könyvvizsgáló felelőssége: A vezetői felelősség után meg kell írni a könyvvizsgáló felelősségét, amely magában foglalja a felelősséget, hogy elfogulatlan véleményt adjon a pénzügyi kimutatásokról.

# 5 - Vélemény: Ezután a könyvvizsgálónak meg kell írnia a könyvvizsgálói jelentés véleményét a pénzügyi kimutatások igazságáról és igazságosságáról, meghatározva az ilyen vélemény alapját.

# 6 - A vélemény alapja: Mondja el a tény alapját;

# 7 - Egyéb jelentési felelősség: A fenti pontok után, ha van más jelentési felelősség, akkor ugyanezt meg kell említeni, például Jelentés az egyéb jogi és szabályozási követelményekről.

# 8 - Aláírás: Ezután az aláírást a könyvvizsgáló cég megbízási partnerének kell megtennie. A megbízási partner és a könyvvizsgáló cég neve alatt megadják a szükséges bevitelt.

# 9 - Hely és dátum: Végül meg kell említeni az aláírás helyét és az aláírás dátumát.

Példa

Tegyük fel, hogy az Egyesült Államokban van XYZ nevű társaság. Az Egyesült Államokban érvényes törvények értelmében az XYZ köteles kinevezni egy külső könyvvizsgálót, akinek felül kell vizsgálnia pénzügyi kimutatásait a pénzügyi kimutatások pontosságának biztosítása érdekében.

A társaság pénzügyi kimutatásainak áttekintése után a könyvvizsgáló ezt követően kiadja a könyvvizsgálói jelentést, amely tükrözi a könyvvizsgáló véleményét a pénzügyi kimutatások pontosságáról, valamint a GAAP-nak való megfelelésről.

Az ellenőrzési jelentés előnyei

  • A vezetés különbözik a könyvvizsgálótól, ezért a könyvvizsgáló független a döntés meghozatalában. Tehát a könyvvizsgáló jelentése ismereteket adhat a menedzsment integritásáról és becsületességéről, vagyis arról, hogy a társaság vezetése igaz-e a társaság részvényeseivel szemben vagy sem.
  • Biztosítja a pénzügyi kimutatásokat, mivel azokat a szakember elfogulatlan véleményen állítja ki, mivel nem tagja a társaság vezetésének. Ez a jelentés segít a pénzügyi kimutatások felhasználóinak abban, hogy megbizonyosodjanak a pénzügyi kimutatás valóságáról és igazságosságáról.
  • Segíti az érdekelt feleket abban, hogy ismereteket szerezzenek a vállalat működési és pénzügyi helyzetéről. Segít az érdekelt feleknek megismerni a társaság jövőbeli kilátásait, mivel könyvvizsgálónak jelentést kell tennie a könyvvizsgálói jelentésben, ha a vállalattal kapcsolatban vannak olyan kérdések, amelyek befolyásolhatják a társaság folyamatos működését. A folyamatos gondot érintő probléma lehet a pénzügyi vagy nem pénzügyi probléma, amely szembesülhet a vállalattal.

Hátrányok / Az ellenőrzési jelentések korlátozása

  • Néha a vezetés nem biztosít teljes körű hozzáférést a könyvvizsgálóhoz az ellenőrzési bizonyítékhoz. A könyvvizsgálati standardok szerint a vezetésnek meg kell adnia minden olyan információt, amelyet a könyvvizsgáló követel, de a valós életben a vezetés megakadályozhatja, hogy az auditor hozzáférjen a bizalmas információkhoz, mivel kétségei lehetnek a könyvvizsgáló titkosságával kapcsolatban. Az ilyen jellegű problémák befolyásolhatják a könyvvizsgáló véleményének minőségét.
  • Megköveteli, hogy a könyvvizsgáló független legyen az ügyfelétől. De néha az ügyfél befolyásolhatja a könyvvizsgálót, ami azt eredményezi, hogy a könyvvizsgáló helytelen jelentést ad ki.
  • Az időkorlát ismét a könyvvizsgáló problémája. A valós gyakorlatban a könyvvizsgáló nem kap elegendő időt az ellenőrzési eljárásainak elvégzésére; ennek eredményeként fennáll annak az esélye, hogy a hibákat és a csalásokat fel nem fedezték.

Fontos szempontok

  • A könyvvizsgáló véleménye többnyire a 12 hónapos vagy egy pénzügyi évre készített pénzügyi kimutatásokat fedi le. Ezt a jelentést az érdekelt felek, a menedzsment, a befektetők, az igazgatóság, a kormányzati szerv, a hitelezők és más érdekelt felek felhasználják.
  • Ezt használják a befektetők a gazdálkodó egység pénzügyi teljesítményének értékelésére, mivel csak azok döntenek arról, hogy befektetnek-e az adott társaságba vagy sem.
  • Ezt használja a kormányhivatal az adóbevallás pontosságának és teljességének felmérésére, valamint annak ellenőrzésére, hogy nincs-e adókijátszás.
  • Ezt a részvényesek és az igazgatóság használja a pénzügyi kimutatások átláthatóságának és a vezetés integritásának értékelésére.

Következtetés

A vállalatok számára kötelező a pénzügyi kimutatások ellenőrzését. Amint azt fentebb említettük, a könyvvizsgáló az ellenőrzési eljárások elvégzése után kiad egy ellenőrzési jelentést, amely lehet a négyféle vélemény egyike, a könyvvizsgáló által észlelt lényeges félrevezetés vagy téves állítás jellegétől függően, és ha nem észlelnek téves állítást, tiszta jelentést ad ki.