Országkockázati prémium (meghatározás, képlet) Hogyan lehet kiszámolni?

Mi az országkockázati prémium?

Az országkockázati prémium a befektető által elvárt további megtérülés, amely a külföldi piacokon történő befektetés kockázatának vállalása érdekében a hazai országhoz viszonyítva vállalható.

A külföldi országokba történő befektetések mostanra gyakoribbá váltak, mint korábban. Egy amerikai befektetőnek érdemes befektetnie az ázsiai piacok, például Kína vagy India értékpapírjaiba. Ez ugyanolyan csábító, mint kockázatos. A geopolitikai forgatókönyv a világ különböző régióiban nem azonos. Minden gazdaságban vannak kockázatok, és az országkockázati prémium ennek a kockázatnak a mértéke. Mivel a külföldi piacokon a befektetések megtérülésének bizonyossága általában kisebb, mint a belföldi piacoké, itt létfontosságú lesz.

Hipotetikus példánkban Kína szembesül saját makrogazdasági kockázataival. Ezek a kockázatok szkeptikussá teszik a befektetőket befektetéseikkel kapcsolatban. Egy adott eszköz esetében a piaci kockázati prémium, amint azt sok elemző úgy gondolja, nem ragadja meg az ország gazdasági tényezői által jelentett túlzott kockázatot.

Az országkockázati prémium becslésénél figyelembe veendő tényezők:

 • Makrogazdasági tényezők, például az infláció.
 • Devizaingadozások.
 • Költségvetési hiány és a kapcsolódó politikák;

Országkockázat prémium számítása

Az országkockázati felár alapulhat az államkötvények hozamán, mivel ezek az értékpapírok jó képet adnak az országon belüli makróról. Egy pár számára a részvény- és kötvénypiaci indexekkel erősíteni kell a kockázat mérését. Mindkét piac jelentős mennyiségű befektetői pénzzel rendelkezik, ami jobban mutatja az országkockázatot.

Országkockázati prémium formula

Az országkockázati prémium képlete:

CRP = Spread on Sovereign Bond Hield * (kockázati becslés a részvényindexre évesítve / kockázati becslés a kötvényindexre évesítve)

Így technikailag

CRP = Spread on Sovereign Bond hozam * A részvényindex éves standard szórása / A kötvényindex évesített szórása

Példák

Lássunk néhány példát az országkockázati prémium kiszámítására, hogy jobban megértsük azt.

Itt letöltheti ezt az országkockázati prémium Excel sablont - országkockázati prémium Excel sablont

1. példa

Ha egy ország éves hozama 5% alatt 18%, illetve 12,5% a részvény- és kötvényindexből, akkor mi az országkockázati prémium? Az ország államkötvénye 3,5% -os hozamot hozott, míg az államkötvény 7% -os hozamot mutat hasonló időszakban.

Megoldás:

A fenti képlet egyszerű helyettesítése megadja a CRP-t.

 • CRP = (7% - 3,5%) x (18% / 12,5%)
 • CRP = 3,5% x 1,44%
 • CRP = 5,04%

2. példa

Számítsa ki a CRP-t a fenti példához hasonló hozamokkal, kivéve a részvényindex hozamát, amely 21%.

Megoldás:

Ismét megadva az értékeket a képletbe, megkapjuk

 • CRP = (7% - 3,5%) x (21% / 12,5%)
 • CRP = 5,88%

Vegye figyelembe, hogy mivel a részvényindex hozama 18% -ról 21% -ra emelkedik, a CRP 5,04% -ról 5,88% -ra növekszik. Ez a részvénypiac nagyobb volatilitásának tudható be, amely magasabb hozamot produkált, és emeli ezzel együtt a CRP-t.

Országkockázati prémium számítás és CAPM

Az országkockázati prémium leginkább a CAPM (Capital Asset Pricing Model) elméletben alkalmazható. A CAPM modell a saját tőke megtérülésének mértéke, figyelembe véve a nem szisztematikus vagy a szilárd kockázatot, ahol

Re = Rf + β x (Rm-Rf)
 • Re a saját tőke megtérülése,
 • Rf a kockázatmentes arány,
 • Β a béta vagy a piaci kockázat, és
 • Rm a piactól elvárt hozam.

Két megközelítésünk van arra, hogy megbecsüljük a CRP beépítésének újbóli alapját.

 • Az országkockázati prémium (CRP) felvételének egyik módja, ha hozzáadjuk a kockázatmentes és kockázatos eszközösszetevőhöz. Ennélfogva,
Re = Rf + β x (Rm-Rf) + CRP
 • A CRP CAPM modellbe történő felvételének másik módja az, hogy a vállalati kockázat függvényévé tesszük.
Re = Rf + β x (Rm-Rf + CRP)

Az 1. megközelítés abban különbözik a 2-től, hogy az országkockázat feltétel nélkül egészíti ki minden vállalat kockázat-hozam profilját.

3. példa

Számítsa ki a saját tőke megtérülését a következő információk alapján:

Megoldás:

Mindkét megközelítésből a következő eredmények származnak,

1. megközelítés

 • Re = Rf + β x (Rm-Rf) + CRP
 • Re = 4% + 1,2 x (8% - 4%) + 5,2%
 • Re = 14%

2. megközelítés

 • Re = Rf + β x (Rm-Rf + CRP)
 • Re = 4% + 1,2 x (8% - 4% + 5,2%)
 • Re = 15,04%

A befektetők perspektívája

Míg a részvénykockázati prémium ösztönzi a befektetőket arra, hogy kockázatos eszközökbe fektessenek be a hazai piacokon, további lendületet ad a külföldi piacokon tapasztalható bizonytalanságok elfogadásához. A CRP néhány pluszpontja:

 • Az országkockázati felárak nagyrészt egyértelműen megkülönböztetik a fejlett gazdaságok kockázat-hozam profilját a fejlődő gazdaságokkal szemben. Aswath Damodaran professzor globálisan összefoglalta az országkockázati felárakat és a kapcsolódó elemeket. Az alábbiakban egy részlet:

 • Egyes elemzők szerint a béta nem becsüli meg a vállalatok országkockázatát, így alacsony részvénykockázati prémiumot eredményez ugyanazon kockázati vállalkozások esetében.
 • Egyes tudósok azt is állítják, hogy az ország makrogazdasága miatti kockázatokat jobban megragadják a vállalat cash flow pozíciói. Ez felveti az országkockázat-becslés mint további biztonsági szint hiábavalóságának kérdését.

Következtetés

Egyszerű szavakkal, az Országkockázati Prémium a referencia-ország piaci kamatlábai közötti különbség az érintett országhoz viszonyítva. Természetesen a kevésbé vonzó gazdaságoknak magasabb kockázati prémiumot kell kínálniuk a külföldi befektetők számára a befektetések vonzása érdekében.

Ez egy dinamikus statisztika, amelyet folyamatosan nyomon kell követni és frissíteni kell a pénzügyi piacok és befektetések elemzésében. Számos tényezőt feltételez, miközben sok mást figyelmen kívül hagy. Az országkockázat jobban megbecsülhető, ha minden jelentős szempontot megfelelően értékelünk a kockázat és a megtérülés szempontjából. Az olyan események, mint az Oroszország-NATO konfliktus, az Öböl-térség feszültségei, a Brexit stb., Minden bizonnyal hatással lesznek a geopolitikai kockázati forgatókönyvre.