Példák forgótőkére | A legnépszerűbb 4 példa elemzéssel

A forgótőke azt az összeget jelenti, amelyet a társaság a napi működés finanszírozásához igényel, és amelynek példája magában foglalja a gyártó 100 000 USD forgótőkéjét, amelyet úgy számolnak, hogy 200 000 USD rövid lejáratú kötelezettségeket levonnak a 300 000 USD forgóeszközökből.

A működőtőke legfontosabb példái

A forgótőke azt az alapot jelenti, amely a Társaság rendelkezésére áll napi üzleti tevékenységének teljesítéséhez. Ez a Társaság rövid távú pénzügyi erősségének mutatója, és azt jelzi, hogy képes teljesíteni az esedékes rövid lejáratú és adóssággal kapcsolatos kötelezettségeket egy éven belül. Az alábbi forgótőke-példa a forgótőke leggyakoribb forrásainak vázlatát mutatja be.

 • Spontán : A piacon könnyen elérhető alapokra utal
  • Különböző hitelezők
  • Fizetendő számlák
  • Kereskedelmi hitel
  • Fizetendő jegyzetek
 • Rövid távú WC :
  • Számlák diszkontálása
  • Készpénz Hitel
  • Bank OD
  • Kereskedelmi papír
  • Vállalati kölcsönök és előlegek

Az alábbi forgótőke-példák szükség szerint megemlítik a témát, a releváns okokat és további megjegyzéseket.

Számítási példák a működő tőkére

1. példa

Tegyük fel, hogy az ABC Limited forgóeszköze 5 000 000 USD, a rövid lejáratú kötelezettségeké pedig 300 000 USD. A befektetett eszközök értéke 1 000 000 USD. A hosszú lejáratú adósság 1 000 000 dollár, a fenti rövid lejáratú adósság 25 000 dollár. Számítsa ki a vállalat működő tőkéjét és elemezze azt.

Megoldás:

Itt a bruttó működő tőke = a társaság forgóeszközei = 5,00 000 USD

Állandó forgótőke = A társaság befektetett eszközei = 1 000 000 USD

A nettó működőtőke kiszámítása a következő -

 • NWC = forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek
 • = 5,00 000 USD - 3,00 000 USD
 • = 2.00.000 USD

Ideiglenes WC lesz -

 • Ideiglenes WC = NWC - PWC
 • = 2 000 000 - 1 000 000 USD
 • = 1.00.000 USD

Elemzés:

A forgótőke fenti példájában az ABC Limited erős forgótőkével rendelkezik rövid és hosszú távú pénzügyi igényeinek kielégítésére. A Társaság jelenlegi aránya azonban kissé elmarad a 2-es átlagtól, amelyen a Társaságnak a jövőben javítania kell. Az ABC Ltd. további ideiglenes WC-je szintén pozitív, ami jó jel.

2. példa

Tegyük fel, hogy az ABC Limited forgóeszköze 10,00 000 USD, a rövid lejáratú kötelezettségeké pedig 15,00 000 USD. Számolja ki a vállalat WC-jét.

Megoldás:

Ebben az esetben a bruttó működő tőke 10 000 000 dollár lesz. A Társaság NWC-je azonban (- $ 5,00 000) lenne, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek meghaladják a Társaság forgóeszközét. Az ABC Limited likviditási válságban szenved a Társaság negatív működő tőkéje miatt, ami hosszú távon hátráltatja az üzleti tevékenységet.

Az ilyen magas negatív WC negatív előjel a hitelminősítő ügynökségek tekintetében, ami arra kényszerítené őket, hogy egy besorolással leminősítsék a besorolást, ha a helyzet nem javul a jövőben.

3. példa

Az XYZ Limited forgóeszközei 2 000 000 USD, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 90 000 USD. A folyó eszközökben szereplő 75 000 dolláros követeléseket behajthatatlan adósságként nyilvánítják, és a következő évben le kell írni az eredménykimutatásra.

Megoldás:

Ebben az esetben, bár a nettó működő tőke pozitív, azaz papíron 110 000 dollár, a valóságban ez nem lenne a valós kép, mivel a 75 000 dollárt rossz és kétséges helyreállításnak tekintik. Valódi értelemben a nettó működő tőkét ki kell igazítani a vevőköveteléssel az XYZ Limited felülvizsgált nettó működő tőkéjének kidolgozásához, mivel ez kihat a felső vezetés stratégiai döntéshozatalára.

4. példa

A PQR Limited forgóeszközei 2.00.000 USD, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 90.000 USD. A jelenlegi eszközökben szereplő 1.50.000 USD készlet elavulttá vált, mivel az Áruk több mint 6 hónapig fekszenek a készletben. Ugyanennek a piaci értéke 50 000 dollár lenne.

Megoldás:

Ebben az esetben a PQR Limited nettó működő tőkéje a mérleg nézet szerint 110 000 USD lenne, ami pozitív a Társaság számára, azonban mivel a Készletek piaci értéke a fenti példában leírtak szerint 50 000 dollárra csökkent, ezt a készlet tényleges helyreállítási árának tekinthető.

Ennélfogva a felülvizsgált nettó forgótőke ($ 2 000 000 - 1 50 000 USD + 50 000 USD) - 90 000 USD = 1 000 000 USD lenne. A Társaság vezetőségének a Likviditás fenntartása érdekében a lehető leghamarabb el kellene adnia a Készletet.

Következtetés

Ennélfogva fontos elem a Társaság pénzügyi helyzetének elemzésében és összehasonlításában a társakkal. Az erős forgótőke-ciklus megadja a Vállalkozásnak a Párnát a Társaság üzleti műveleteinek zökkenőmentes elvégzéséhez. A negatív forgótőke óriási stresszt jelent a Társaság számára, mivel a Társaság likviditási kérdések miatt nem képes kifizetni napi kötelezettségeit.

 • Továbbá nem tanácsos óriási mennyiségű alapot bezárni a működő tőke ciklusába, mivel ehhez költség jár. Például a magas készlet negatív előjelet jelent a társaság számára, mivel fennáll annak az esélye, hogy a készlet elavulttá váljon. Tehát papíron a Társaság WC-je rövid távon jól nézhet ki; ennek azonban jelentős hatása lehet, ha a Készlet nem kerül értékesítésre és elavulttá válik.
 • Ezért a Társaságnak stratégiailag meg kell terveznie a cash flow-t és az üzleti tevékenység zökkenőmentes lebonyolításához szükséges minimális forgótőkét, hogy ne legyen nagy összeg a forgóeszközökben, vagy a felelősség alulértékelt legyen, mivel ez növelheti / csökkentheti a WC-t.