Holdco (meghatározás, példák) Az öt legfontosabb holdingtípus

Mi a Holdco?

A Holdco, más néven holding, olyan szervezet, amely többségi részesedéssel rendelkezik a leányvállalatokban, és ezért befolyást gyakorolhat és jogot gyakorolhat üzleti tevékenységének ellenőrzésére. A Holdco kizárólag azért létezhet, hogy megszerezze az irányítást a leányvállalatok felett és irányítását, vagy üzleti tevékenységet folytasson a leányvállalatok ellenőrzése mellett.

A Holdco típusai

A holdingtársaságok típusait az alábbiakban soroljuk fel:

# 1 - Tiszta

A kizárólag más egységek részvényeinek megszerzése céljából létrehozott Holdco-t tisztanak nevezzük. Az ilyen típusú holdingtársaságok csak más társaságok részvényeinek megszerzésével foglalkoznak, és nem kívánnak más kereskedelmi tevékenységben részt venni.

# 2 - Vegyes

Az a holdingtársaság, amely más szervezetek részvényeinek megszerzésével és üzleti tevékenységével foglalkozik, vegyes Holdco státusszal rendelkezik. Ennélfogva holding-működtető egységnek nevezik.

# 3 - Azonnali

Az olyan holdingtársaságot, amely más társaság leányvállalataként működik, közvetlen holdingnak nevezzük. Egy ilyen Holdco megőrzi más szervezetek ellenőrzési vagy szavazati részvényeit.

# 4 - Közbenső

A holdingtársaság köztes státusszal ruházható fel, ha ugyanaz jár el, mint az egyik társaság holdingtársasága és egy másik társaság leányvállalata.

Példa a Holdco-ra

Beszéljünk meg egy példát a Holdco-ról.

Az XYZ Limited nemrégiben megvásárolta az AB Corporation Limited 56 százalékos részvényeit, és folytatja a szokásos kereskedelmi tevékenységét is. Megerősíthető-e az XYZ Limited holding társaság státusával? Ha igen, akkor milyen típusú holding társaság?

Megoldás

Bármely társaság elhalasztható holding társaság státusszal, ha a leányvállalat részvényeinek több mint 50 százalékát megszerzi. A fenti esetből látható, hogy az XYZ Limited több mint 50 százalékos részvényt szerzett, ami az AB Corporation Limited 56 százalékos részesedését jelenti, és így ugyanez elhalasztható holding társaság státusszal is. Az XYZ Limited vegyes holding, mivel az AB Corporation Limited feletti irányítás megszerzése után is folytatja rendszeres kereskedelmi tevékenységét.

A Holdco előnyei

A Holdco-nak számos különféle előnye van:

 • Könnyen formázható : A Holdco formálása egyszerű. A javasolt leányvállalat részvényei megvásárolhatók a nyílt piacról anélkül, hogy a részvénytulajdonosok jóváhagyását igényelnék.
 • Nagy tőke: Amikor egy holding átveszi az irányítást egy leányvállalat felett, akkor pénzügyi forrásaik összegyűjtésre kerülnek, és ennek megfelelően megjelennek a pénzügyi kimutatásokban. Ez növeli az anyavállalat és a leányvállalat tőkéjét.
 • A verseny megszüntetése: Az anyavállalat és leányvállalata közötti verseny megszüntethető, ha mindketten egy közös iparág résztvevői.
 • Titoktartás: A hatóság és a döntéshozatal központosítva kerül egy holding társaság rendszerébe. Ezért a titoktartás egyáltalán nem érinti.
 • Kockázatok elkerülése: A leányvállalat által tapasztalt kockázatok és következmények elhanyagolható hatással lesznek a holdingra, és akár a leányvállalatban meglévő részesedéseit is bármikor vissza tudja adni.
 • Adóhatások: Azok a holdingtársaságok, amelyek leányvállalatuk részvényeinek legalább 80 százalékát megszerezték, összevont adóbevallásokat nyújthatnak be és adókedvezményeket élvezhetnek.

A Holdco hátrányai

A Holdco különböző korlátai és hátrányai a következőket tartalmazzák:

 • Hatalommal való visszaélés: A Holdco tagjainak pénzügyi felelőssége pénzügyi jelentőségükhöz képest teljesen jelentéktelen. Ez akár hatalommal való visszaéléshez, akár felelőtlenséghez, mind mindkettőhöz vezethet.
 • Túl kapitalizáció: Mind a Holdco, mind leányvállalatai tőkéjének egyesítése akár azt is lehetővé teheti, hogy a társaság túlzott tőkésítésben szenvedjen, és ilyen forgatókönyv esetén a részvényesek nem tudnak tisztességes megtérülést elérni.
 • A leányvállalatok kiaknázása: A leányvállalatok kényszerülhetnek arra, hogy magasabb áron vásároljanak termékeket és szolgáltatásokat a holdingtól. Előfordulhat az is, hogy a leányvállalatok kénytelenek árukat alacsony áron eladni a Holdco-nak. Bármi is legyen a helyzet, a leányvállalatok kiaknázása nem tagadható meg.
 • Titkos monopólium: A titkos monopóliumok létrehozása megakadályozza, hogy új vállalatok lépjenek be az iparágba, és minden lehetséges intézkedést megtesz a verseny megszüntetése érdekében. Egy ilyen piacon az ügyfeleknek igazságtalan árakat is felszámíthatnak az árukért és a szolgáltatásokért.

Fontos szempontok

A Holdco néhány fontos pontja a következő:

 • Ahhoz, hogy a gazdálkodó egység holding társaságnak minősülhessen, a részvények (fedezeti alapok, magántőke-alapok, nyilvános részvények stb.) Több mint 50 százalékát egy vagy több szervezetben kell birtokolnia, vagy a másik társaság igazgatóinak többségét kinevezte .
 • A betéti társaságok és a korlátolt felelősségű társaságok a leányvállalatok példái.
 • A leányvállalatot, amelynek részvényei teljes egészében egy holding társaság tulajdonában vannak, WOS-nak vagy teljes tulajdonú leányvállalatnak nevezik.
 • A Holdco létrehozása nemcsak olcsóbb, de jogi szempontból sem bonyolult a konszolidációhoz vagy az egyesüléshez képest.
 • A holdingtársaságot anyavállalatnak is nevezik.
 • A holding és leányvállalata közötti ügyleteket kapcsolt felekkel folytatott ügyleteknek kell tekinteni. Ezeknek a tranzakcióknak szükségszerűen meg kell felelniük a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciókra vonatkozó összes vonatkozó korlátozásnak.
 • A holding és leányvállalata közötti tranzakciók bélyegilleték-enyhítésre jogosultak.
 • A fent említett mentességek általában nem állnak rendelkezésre, és ugyanezeket csak külön értesítések segítségével lehet igénybe venni.

Következtetés

A Holdco vagy a holdingtársaság olyan szervezet, amely egy vagy több szervezet részvényeit vásárolja és birtokolja. Lehetővé teszi az anyavállalat számára a jogot arra, hogy befolyást gyakoroljon leányvállalatára és ellenőrizze üzleti döntéseit.

Olyan okok, mint az adóoptimalizálás, az alapítás megkönnyítése, a nagy tőke, a verseny elkerülése, az eszközvédelem, a befektetéskezelés stb., Elegendőek annak meghatározásához, hogy a vállalkozók miért választják manapság egy másik társaság részvényeinek tulajdonát az egyesülés vagy az egyesülés helyett.

Vannak azonban olyan hátrányai is, mint a hatalommal való visszaélés, a leányvállalatok kiaknázása, a tőkésítés stb. Ezért a vállalatoknak okosan kell választaniuk, és körültekintően kell kezelniük a leányvállalat anyavállalatává válásról szóló döntés előnyeit és következményeit.