Tőke lízing vs működési lízing | A top 8 különbség

Különbség a tőke és az operatív lízing között

Különböző számviteli módszerek léteznek a lízing esetében, ahol tőke lízing esetén a szóban forgó eszköz tulajdonjoga a lízing lejárta végén átruházható a lízingbevevőre, míg Operatív lízing esetén a szóban forgó eszköz tulajdonjogát a lízingbeadó megtartja.

A lízing szerződéses megállapodás a lízingbeadó (az eszköz tulajdonosa) és a lízingbevevő (az eszköz bérbeadása) között. Két csoportba sorolhatók attól függően, hogy a tulajdonosi kockázat és az előnyök hogyan kerülnek átadásra.

Mi az a tőkebérlet?

Ezt pénzügyi lízingnek is nevezik. A tőke lízing olyan lízing, amely jelentősen átruházza az eszköz tulajdonjogával járó összes kockázatot és hasznot. Más szavakkal, a tőke lízing lehet olyan lízing, amelynek keretében a lízing kezdetekor a minimális lízingdíjak jelenértéke meghaladja vagy egyenlő a lízingelt eszköz valós értékének lényegével. Olyan lízingről van szó, amelyben a lízingbevevő az alapul szolgáló eszközt úgy írja le, mintha az lenne az eszköze, ami azt jelenti, hogy a lízingbeadót olyan félként kezelik, amely vélhetően egy olyan eszközt finanszíroz, amely a lízingbevevő tulajdonában van.

A lízingbeadónak a lízinget pénzügyi lízingként kell kezelnie, ha az alábbi kritériumok bármelyike ​​teljesül:

 • Lehetőség van a lízingelt eszköz megvásárlására; vagy
 • A lízingidőszak az eszköz hasznos élettartamának legalább hetvenöt% -át fedi le; vagy
 • A lízingelt eszköz tulajdonjoga a lízing lejártát követően a lízingbevevőre változik; vagy
 • A lízingfizetések minimális jelenértéke a lízing kezdetekor az eszköz valós értékének legalább kilencven% -át teszi ki.

Mi az a működési lízing?

Az operatív lízinget lízingszerződésként kell feltüntetni, amely nem jár a lízingbe vett eszköz tulajdonjogának lényeges kockázatával és hasznának átruházásával. Ennek időszaka általában lényegesen kevesebb, mint a lízingelt eszköz valós értéke.

Azok a lízingek, amelyek nem felelnek meg a négy feltétel egyikének sem, operatív lízingnek számítanak.

 • 1. teszt: Tulajdonjog átruházása
 • 2. teszt: Alku vételi lehetőség?
 • 3. teszt: Bérleti idő> = a gazdasági élet 75% -a?
 • 4. teszt: A fizetések jelenértéke> = 90% valós piaci érték?

Ha az összes feltétel igaz, akkor azt tőkebérletként számolják el.

Tőke-lízing vs. operatív lízing infographics

Az elemző perspektívája

A bérleti díjak osztályozása

100 000 USD (FMV) piaci árú és 5 éves hasznos élettartamú berendezést négy évre bérbe adnak egy bérlőnek. A bérleti díjak évi 26 000 USD. A cég hitelfelvételi kamatlába 8%, a bérleti szerződésben implicit kamatláb 7%. Nincs olyan rendelkezés, hogy a lízingbevevő megvásároljon egy eszközt a lízingidő lejártakor, és nincs semmilyen alku vételi opció.

Először nézzük meg, hogy ez tőke-lízingről vagy operatív lízingről van-e szó. Ennek megértése érdekében elvégezzük a teszteket annak megállapítására.

Az 1. és a 2. teszt eredménye az operatív lízing

A 3. teszt azt jelenti, hogy a tőke lízingről van szó.

A 4. teszt azt jelenti, hogy ez operatív bérlet.

Összességében tudjuk, hogy ha BÁRMILYEN teszt nem teljesül, akkor a lízinget tőkebérletnek minősítik.

Példa

Ugyanezt a példát fogjuk használni az összehasonlításhoz.

100 000 USD (FMV) piaci árú és 5 éves hasznos élettartamú berendezést négy évre bérbe adnak egy bérlőnek. A bérleti díjak évi 26 000 USD. A cég hitelfelvételi kamatlába 8%, a bérleti szerződésben implicit kamatláb 7%. Nincs arra vonatkozó rendelkezés, hogy a Bérlő megvásároljon egy eszközt a lízingidő lejártakor, és semmilyen alku-vételi opció sem létezik.

Mérleghatás

 • Az operatív lízingben NINCS mérleghatás.
 • A mérleghatás csak a tőkebérletben jelentkezik.
 • Jelenérték 7% -on 88 067 USD
 • Az eszköz és a kötelezettség a lízingfizetések jelenértékével nő a kezdet kezdetén

Balance Sheet, mivel a befizetések az alábbiak szerint történnek

Az eszközök könyv szerinti értéke minden év végén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a következők -

 • Értékcsökkenés (4 éves futamidő) = 88 067 USD / 4 = 22 017 USD,
 • Az alaptörlesztések megegyeznek a LISA kamatlábakkal
 • Az eszközt amortizálják olyan arányban, amely eltér a kötelezettség amortizációjának mértékétől. A két érték csak a bérlet megkötésekor és felmondásakor egyenlő

Eredménykimutatás hatása

 • A működési bevétel magasabb a tőke lízingnél (ez azért van, mert a tőke lízing értékcsökkenési költsége alacsonyabb, mint a lízingdíjak)
 • A nettó jövedelem alacsonyabb a tőkebérlet első éveiben

Cash Flow Effect

 • Az operatív lízing esetében a teljes készpénzfizetés csökkenti a műveletekből származó cash flow-t.
 • A tőke lízingnél a lízingfizetésnek a tőkeösszegnek tekintett része csökkenti a finanszírozási tevékenységből származó cash flow-t.
 • A teljes CF-t a számviteli kezelés nem befolyásolja.

Főbb különbségek

 • A nettó bevétel magasabb lesz az operatív lízingnél az első években, mert az értékcsökkenés és a kamatkiadások összege magasabb lesz a pénzügyi lízingben. A bérlet lejártával a helyzet megfordul. Ugyanakkor a teljes nettó jövedelem a lízing teljes időtartama alatt mindkét kategóriába sorolva ugyanazt a számot fogja összeadni, mivel ezek csak jelentési mechanizmusok.
 • Az EBIT magasabb a tőke lízing alatt, mert a lízingfizetés egy része kamatfizetés, és ezt az EBIT alatt és az eredménykimutatásban jelentik; a teljes bérleti díjat azonban az EBIT felett az Operatív lízing alatt számoljuk el.
 • A pénzügyi igazgató magasabb a tőkebérletnél, mert a lízing egy része, amely az adósságkötelezettség csökkenését szolgálja, a finanszírozásból származó cash flow része, és csak a kamatok képezik a pénzügyi igazgató részét. A további adók az értékcsökkenés miatt alacsonyabbak, és az értékcsökkenést hozzáadják. Az Operatív Lízing keretében azonban a teljes bérleti díj csökkenti a pénzügyi igazgatót, és az adó magasabb az amortizációs költségek hiánya miatt.
 • Tehát természetesen a CFF alacsonyabb a pénzügyi lízingnél és magasabb az operatív lízingnél, azonban a teljes lízingidőszak alatt a készpénz változásának összege nem változik.

Tőke-lízing vs. operatív lízing összehasonlító táblázat

Kritériumok / tételTőke bérletOperativ lízing
TermészetAlternatív megoldás a PPE adósságfinanszírozással történő megvásárlásáhozAlternatív megoldás az egyéni védőeszköz bérlésének fix bérleti díj ellenében.
Hatás az eredménykimutatásraA PPE értékcsökkenését és az adósságfinanszírozás kamatát az eredménykimutatás említi.Az eredménykimutatásban csak a bérleti díjak szerepelnek.
Hatás a mérlegreA lízingfizetések PV-jét vagy az egyéni védőeszköz valós értékét a mérlegben jelentik (amelyik alacsonyabb). Tehát az eszközök nőnek, amikor az egyéni védőeszközöket aktiválják, a kötelezettségek növekednek, amikor hozzáadódik az adósságfinanszírozás.A mérlegre nincs hatással, mivel a lízing kizárólag költségként kerül elszámolásra.
Hatás a cash flow kimutatásra
 • Az értékcsökkenést hozzáadják, mivel ez nem készpénzköltség, ezért a pénzügyi igazgató magasabb.
 • Az amortizáció és a kamat csökkenti a nyereséget, ezért az első években alacsonyabb adókat fizetnek.
 • A finanszírozási tevékenységből származó pénzáramlást befolyásolja az adósságfinanszírozás, valamint a lízing finanszírozásához felhasznált adósságért fizetett tőketörlesztés. A finanszírozási kamat csökkenti a pénzügyi igazgatót.
Mivel csak az eredménykimutatás részét képezik a lízingfizetések, az adók magasabbak, ezért csökkentik a pénzügyi igazgatót, és a lízingdíjak a pénzügyi igazgató részeit képezik a finanszírozásból származó cash flow helyett.
Mérlegen kívüli finanszírozásMivel az eszközt a mérlegben nyilvántartják és az adósságfizetési kötelezettség létrejön, az olyan arányok, mint az eszköz megtérülése és az adósság / saját tőke arány, kisebbnek tűnnek, és a hatékonyság hiányát vagy alacsonyabb fizetőképességet jelenthetik.Mivel a mérlegben nincs eszköz nyilvántartva, és nem keletkezik adósságkötelezettség, az olyan arányok, mint az eszközarányos hozam és az adósság / saját tőke arány, jobban néznek ki.
Az elavulás veszélyeA lízingidőszak végén az eszköz tulajdonjoga átkerül a Bérlőhöz, így az elavulás kockázata is átruházódik, és ha van valamilyen technológiai újítás, ami addigra elavítja az eszközt, a Bérlő ragaszkodik hozzá . Tehát ez a kockázat a Bérbeadó számára alacsony és a Bérlő számára magas.A lízingidőszak végén az eszközt visszaszolgáltatják a Bérbeadónak, így az elavulás kockázata a Bérlő számára alacsony, a Bérbeadóé pedig magas.
US GAAP vs. IFRS osztályozásAz amerikai GAAP konkrétabb, mivel megemlíti, hogy a tőke lízing keretében kétféle lízing létezhet, és az alábbi feltételek bármelyike ​​teljesül, így tőke lízingnek minősül:

 • Értékesítés típusú lízing, amelynek végén a tulajdonjog átruházódik, és a Bérbeadónak nyeresége van, mert a befizetések PV-je nagyobb, mint a Bérelt PPE könyv szerinti értéke
 • A közvetlen pénzügyi lízing az, amelyben nincs nyereség, és a Bérbeadó csak a Bérlő finanszírozója.
 • Az US GAAP előírja, hogy a bérleti idő legalább az egyéni védőeszköz hasznos élettartamának 75% -a.
 • A lízingfizetések PV értéke a lízingeszköz valós értékének legalább 90% -a.
 • Alku vételi opció megléte

Az IFRS megemlít egy általánosabb kategorizálást, mondván, hogy minden kockázatot és hasznot át kell adni a Bérlőnek

Az US GAAP szerint, ha a tőke lízing egyik előfeltétele sem teljesül, akkor az operatív lízingnek minősül.

Az IFRS egy általánosabb kategorizálást említ, mondván, hogy az összes kockázatot és hasznot nem szabad áthárítani a Bérlőre.

Arányanalízis
 • Alacsonyabb jelenlegi és eszközforgalmi arányok
 • Alacsonyabb forgótőke
 • Alacsonyabb eszköz- és tőkemegtérülés
 • Magasabb adósság és saját tőke arány
 • Magasabb folyó és eszközforgalmi arányok;
 • Magasabb forgótőke
 • Magasabb eszköz- és tőkemegtérülés
 • Alacsonyabb adósság / saját tőke és eszközarány