Betéti egyenleg (jelentése: példa) | Különbség a betéti és a hitelegyenleg között

Mi az a terhelési egyenleg?

A terhelési egyenleg az az összeg, amely azt állítja, hogy a főkönyvi terhelési bejegyzések teljes összege meghaladja a jóváírási bejegyzések teljes összegét.

Ez különbözik a terhelési bejegyzéstől. Terhelési bejegyzéssel történik a tranzakciónak a főkönyvben történő rögzítése, pl. Eszköz vásárlásakor megterheljük az eszközszámlát, amelyen a pénz kiáramlását mutató vásárlási és hitel bankszámla szerepel. Míg a terhelési egyenleg az összes tranzakció rögzítése után a főkönyvben nettó összeg (Debit mínusz Credit).

Példák

Általában az eszközök és kiadások főkönyveiben található meg, az alábbiakban néhány példát mutatunk be,

  1. Tárgyi eszközök klímaberendezések - Amikor egy befektetett eszközt vásárolnak, azt terhelési tranzakcióként rögzítik, és később jóváírási tételeket vezetnek be az eszköz értékcsökkenésének beszámítására. Nettó terhelési egyenleget hagy a tárgyi eszköz számlán.
  2. Kiadás klímaberendezések - Az olyan költség- és veszteségszámlák, mint bérleti díj, fizetés, javítás és karbantartás, kamatráfordítás, villamos energia stb., Mindig terhelési egyenleget tartalmaznak.
  3. Beruházások - A befektetett eszközökhöz hasonlóan a megvásárolt befektetések esetében is lesz terhelési tétel, és a későbbi terhelési egyenleg a befektetési számlán jelenik meg.

Tartozás kontra hitelegyenleg

A számviteli főkönyvben kétféle egyenleget találhatunk. Annak kiderítéséhez, hogy a főkönyv milyen egyenleget tükröz, ki kell számolnunk, hogy a főkönyv melyik oldalán van nagyobb egyenleg, azaz ha a terhelési összeg nagyobb, mint a jóváírás, akkor a főkönyvnek van Debit egyenlege. Hasonlóképpen, ha a teljes hitelösszeg magasabb, mint a terhelési összeg, akkor annak egyenlege lesz.

A jobb megértéshez megfontolhatjuk a következő ábrát,

Készpénz A / c

Itt láthatjuk, hogy a terhelési összeg meghaladja a hitelösszeget, vagyis a készpénz beáramlása meghaladja a kiáramlást; ezért a készpénzszámla 3000 terhelési egyenleget ad.

Hitel A / c

Következtetés

Itt megérthetjük, hogy a hitel törlesztőrészletének visszafizetése után a hitelösszeg magasabb, mint a terhelési összeg; ezért az a / c kölcsön R-ek hitelt ad. 360 000.

A fenti magyarázat alapján megérthetjük, hogy ezek az egyenlegek a számvitelben általánosan használt fogalmak, és a pénzügyi kimutatások olvasása és megértése során ezért fontos megérteni a kifejezés jelentését, amely egyszerűen megköthető, azaz

ha Tartozás összesen> Hitel összesen = Tartozás egyenlege és

ha Hitel összesen> Tartozás összesen = Hitelegyenleg.